Mısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm


Kitabın ismi: Mısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm

Yazar: Virginia Danielson

Yayınevi: Bağlam Yayıncılık

Sayfa Sayısı: 366

Baskı Yılı: 2008

Sunum: Muhammed Samir

 

“Virginia Danielson, yirminci yüzyıl Mısır'ının tarihini Ümmü Gülsüm'ün biyografisi ve müziğinin analizi ile sanatsal himaye, repertuar geliştirme ve kitle iletişim işleri ile ustaca birleştirerek yeni bir tür yaratmıştır: müziksel bir biyografi; aynı zamanda  belirli bir dönemin ve bölgenin ifadesel kültürünün sosyal tarihini, Ümmü Gülsüm'ün benzersiz müziğini, otantikliğini, yerel değerlerine olan mahcup yönelisini, sosyal ve ticari faaliyetlerdeki baskın ve eş güdümlü yönetimini ve sanatçının o günün gerilimli politik ortamında tam olarak nerede durduğunu inceleyen Danielson, yetenekli ve azimli bir şarkıcının kendisini bir toplumun ve bir ülkenin sesi haline getirmesindeki sırrı gün ışığına çıkarıyor.” diyor.

Eser önsöz ve yedi bölümden oluşmaktadır.

Çalışmanın birinci bölümü “Mısır’ın Sesi ve Yüzü” başlığını taşımaktadır.  Bu bölümde “Bazı sorular, Müzik hakkında konuşmalar, Dinleme, İcra, Popüler müzik, Birey, Sosyal konular” gibi başlıklar ele alındı.

İkinci bölüm; “Mısır Deltasında Çocukluk Dönemi” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde Min el Meşâyih, İcra deneyimi, Dinleyici kitleler gibi başlıklar yer alıyor. Üçüncü bölüm “Kahire’de İlk Zamanlar”ı ele almaktadır. Kahire’de müzik, Bedevi şarkıcı, Müzik ve icra eğitimi, Bir dönüm noktası, 1926 ve sonrası gibi dikkat çekici başlıklar var.

Dördüncü bölümün konusu ise “Medya, Stil ve Üslup” üzerinedir. Bu bölümde “Stilini belirleme yolunda, Konser prodüksiyonu, Halk ile uzlaşma, Kayıtlar ve radyo, Beyaz perde, Üslup gelişimi” konuları ele alınmıştır.

Beşinci bölümde “Ümmü Gülsüm’ün Altın Çağı ve İki Kültürel Oluşum”una yer verilmiştir. Bu Bölümde 1940’lar, Müzikal popülizm, Yeni filmler, Neoklasikçilik, Yeni kasidelerin ve popülist şarkıların etkisi gibi konular vardır. Altıncı bölüm “Mısır’ın Sesi: Sanatçıların Eserleri ve Estetik Paylaşımı” ile alakalıdır. Şarkı kalıbının oluşturulması, Konserler, “Sesi…!”, “İyi de sözleri anlayabiliyor musunuz?”, “İyi bir şarkıcıydı çünkü Kur’an okuyabiliyordu”, “Bize kasideyi geri verdi”, “Asla aynı mısrayı iki kez aynı şekilde okumazdı” gibi başlıklar vardır.

Yedinci bölüm ise “Ümmü Gülsüm ve Yeni Bir Nesil” başlığını taşımaktadır. Bu bölüm Ulusal şarkılar ve “Rabı’a el-‘Adeviyye”, Yeni bir safha, Abdulvahhab ile işbirliği, el-Sunbâti’nin şarkılarının dayanıklılığı, Ugniye, Büyüyen Pazar, Mısır için verdiği konserler, “Fellahin Benim”, İcra edilmeyen repertuar" gibi başlıklar içeriyor.


© 2016 MISIR BAŞKONSOLOSLUĞU - ALL RIGHTS RESERVED