Dünyasını Değiştiren Mısırlı Kadınlar


İskenderiye Kütüphanesi’ne bağlı İskenderiye ve Akdeniz Medeniyeti Araştırma Merkezi, “Nil’in kızları-Dünyasını Değiştiren Mısırlı Kadınlar” isimli kitabın yayın törenine ev sahipliği yaptı.

Tören programı, kitabı hazırlayan Fransızca hocası ve Mısır’ın Fransa fahri konsolosu Dr. Samia Spencer’in yanı sıra kitapta yer alan birçok yazarın katılımlarıyla gerçekleşti.

Farklı yaşlara mensup önde gelen yaklaşık 38 Mısırlı kadının başarı hikâyesini anlatıyor. Kitabın Ortadoğu’daki kadın başarısını göstermek ve kadınlar hakkında oluşan yanlış imajı yok etmek amacıyla yazıldığı belirtildi.

Kitabın ana amacı ise iki noktada özetlendi. Birincisi; Mısırlı kadınların birer kurban hatta eğitimsiz ve medeniyetten uzak kişiler olduğunu gösteren yanlış imajı yok etmek, ikinci amaç ise; kahraman Mısırlı kadınları dünyanın dört bir yanında anlatmaktır.


© 2016 MISIR BAŞKONSOLOSLUĞU - ALL RIGHTS RESERVED