Arap ve Türk Musikisinin XX. Yüzyıl Birlikteliği


Kitabın Adı: Arap ve Türk Musikisinin XX. Yüzyıl Birlikteliği

Yazar: Murat Özyıldırım

Sayfa Sayısı: 244

Baskı Yılı: 2013

Dili: Türkçe

Yayınevi: Bağlam Yayıncılık

Sayfa Sayısı: 244

Dil: Türkçe

Kitap tanıtımı: Muhammed Samir

Yazar kitabını şöyle tanıtmaktadır: “Kültürel değerlerin zaman içinde etkileşimiyle şekillenen makamlı musiki, Türk ve Arapları birbirine yakınlaştıran müşterek değerlerden biri olarak önümüzde durmaktadır.

Bu mütevazı çalışma, Türk - Arap musiki ve sanatkârları arasında XX. yüzyıldaki ilişkileri irdelemektedir. Eser, görkemli geçmişleri yüzyıllara dayanan söz konusu musikilerin geçtiğimiz yüzyıldaki etkileşimini incelerken Türkiye'de Şark musikisi tartışmalarını, yıllarca beğeniyle izlenen Mısır filmlerini, Arap ülkelerindeki Türk sanatkârları, Türkiye'de Arap ses sanatkârlarına halkın ilgisini, dönemin tanıklarının da katkısıyla, olabildiğince ayrıntılı biçimde okura sunmaya çalışmaktadır.”

Kitabın ana başlıkları:

  • Arap ve Türk Birlikteliği
  • Arap Musikisi Kongresi’nde Türkler (1932)
  • Klasik Türk Musikisi’nin Türkiye Radyolarında Yasaklanması
  • Yasak Kalkıyor
  • Türk Sanatkârlar Arap Memleketlerinde
  • Türkiye ve Arap Âleminin Sanat Köprüsü: Dergiler
  • Türkiye Sinemalarında Mısır Filmleri Coşkusu
  • Arabesk ve Arap Musikisi
  • Sonuç

Yazar giriş bölümünde çalışmanın konusunu şöyle özetlemektedir: “okumakta olduğunuz çalışma, Türk sanatçıların Arap ülkelerinde verdikleri ve hatta bazılarına o ülkelerin yöneticilerinin de katıldığı muhteşem konserleri, Arap ülkelerinde Türk sanatçılarına olan ilgiyi, Türkiye’de dönemin ünlü Arap sanatçılarının tanınmasını, Türkiye’deki Mısır filmlerinin beğenilmesini ve iki toplum arasındaki musiki ilişkilerinin yeni dönemde şekillenmesini konu etmektedir.”

Özyıldırım Mısır filmleri ile ilgili de şöyle demektedir: “Türkler, Mısır filmlerinde kendilerinden ne bulmuşlardır? Bu büyük ilgi neden oluşmuştur? Bu soruların yanıtı, konuyla ilgili en doğru yoruma ulaşmak için önemli olabilir. Mısır filmleri birkaç yönden ilgi çekmiş olmalıdır; öncelikle dönemin şartları içinde değerlendirildiklerinde bu filmler, popüler musiki yönleri çok kuvvetli yapımlardı. Mısır yapımı filmlerin musikileri bakımından en büyük şansları, ülkenin en güzel sesli sanatçılarının, en kuvvetli bestekârların en güzel eserleriyle filmlere çıkmış olmalarıdır.

Filmlerde Mısır’ın büyük ses sanatkârları Leyla Murad, Ümmü Gülsüm ve Muhammed Abdülvahab gibi isimler rol almışlardı. Bu isimler, Türk izleyicisi için hiç yabancı değildi. Onların seslerini, radyolardan –özellikle Klasik Türk Musikisi’nin yasaklı olduğu ya da çok az yer verildiği zamanlardan- zaten gayet iyi tanıyorlardı.”


  

 


© 2016 MISIR BAŞKONSOLOSLUĞU - ALL RIGHTS RESERVED