بسم الله الرحمن الرحيم

 

İstanbul’daki Mısır Kültür ve Eğitim İlişkileri Merkezi’nin web sitesinin, şanlı 6 Ekim zaferinin 43. yıldönümü ile eş zamanlı olarak açılmasından büyük bir mutluluk duymaktayım. 6 Ekim 1973 savaşının ruhu ile Mısır yönetiminin kalkınması ve hem bölgesel hem de uluslararası konumunun sahip olduğu önemini geri kazanması yönünde gösterdiği çaba ile şimdiki mücadele ruhu arasında bir benzerlik görmekteyim.

Merkezin web sitesinin Arapça ve Türkçe dillerinde açılmasının amacı,  kalkınmayı sağlamak adına verilen mücadele sürecinde Mısır'ın medeniyet yapısına ve köklü kültürüne birer tuğla koymayı başarabilmek ve Mısır’ın farklı kültür ve bilimsel alanlarındaki liderliğini vurgulamak adınadır.

Merkezin web sitesi, Araplar ile Türkler arasında etkin iletişimin sağlanmasını, tarihi, kültürel ve sosyal ortak bağlarda buluşmayı, genelde Arap-Türk özelde ise Mısır-Türk ilişkilerin temellerini kuvvetlendirmek amacıyla söz konusu bağları daha da ilerletmeyi amaçlamaktadır.

Merkez, bilginin önemini iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine bağlamakta ve o bilginin gerçek halinin gösterilmesinin olumsuz zihniyetlerin düzeltilmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Merkez, Arap ve Türk akademisyen, aydın ve sanatçılara kapılarını açarak onların düşünceleri, çeşitli konulardaki görüşleri ve kültürel sıkıntılarını Arapça ve Türkçe dillerindeki web sitesi üzerinden paylaşıma sunmayı hedeflemektedir.

Merkez ayrıca Türkiye’de eğitim alanındaki gelişmelerin takip edilmesine ve ülkedeki üniversite ve araştırma merkezlerindeki bilimsel araştırma hareketlerinin gelişmesinin gözlemlenmesine büyük önem vermektedir. Bundan hareketle Merkez, Mısır ve Türkiye arasındaki belirli gelişmelerden azami faydayı elde etmek için, iki ülkenin üniversiteleri arasında eğitsel ve bilimsel değişimin genişletilmesi için gayret göstermektedir.

Mısır Kültür Ataşesi ve Merkezin Müdürü

Yard. Doç. Dr. Tarık Abdülcelil

6 Ekim 2016

 

1© 2016 MISIR BAŞKONSOLOSLUĞU - ALL RIGHTS RESERVED