İstanbul Mısır Kültür ve Eğitim İlişkileri Merkezi, Mısır’a ait resmi bir kuruluş olup Mısır ile Türkiye arasında hem kültürel hem de eğitim alanındaki ilişkileri geliştirmekle ilgilenmektedir. Merkez, Mısır’ın yurtdışındaki Yükseköğretim Bakanlığının bir kuruluşu olmasının yanı sıra Türkiye’deki Mısır diplomatik misyonunun da bir parçasıdır.

Mısır Kültür Merkezi İstanbul’da 11 Kasım 2007 yılında kurulmuş olup yönetimini Kültür Müsteşarı merhum Dr. Vecdi Zeyid üstlenmiştir.  Kuruluşta bütün sorumluluğu almış ve merkez üzerinden Türkiye'de Mısır’ın kültürel varlığını ortaya koymak için elinden geleni yapmıştır.

Merkezin ilk olarak İstanbul 4.Levent semtinde yer almış daha sonra 2014 yılının sonunda şimdiki yeri Şişli’ye taşınmıştır. Merkezin ismi 2015 yılında değişmiş olup bugün “Mısır Kültür ve Eğitim İlişkileri Merkezi” adını taşımaktadır.

 

 vizyonumuz

Merkez, Mısır’ın kültür ve medeniyetine ışık tutan bir fenerdir. Aynı zamanda Mısır'ın kendi adına konuşabileceği bir platformdur.

misyonumuz

Kültürel ilişkileri geliştirmektir. İki ülke arasındaki ortak bağlardan hareketle, eğitim ve araştırma işbirliğini, iki halk arasındaki tarihi ve sosyal bağlar ile bölgesel ve uluslararası değişkenlerin gereksinimlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Amaçlarımız

  • Edebiyat, güzel sanatlar, resim, müzik ve sinema gibi farklı kültürel alanlarda Mısır’ın liderlik vasfını tanıtmak.
  • Mısır insanının karakterinin belirgin özelliklerini göstermek, tarih derinliği ve mekân dehalığının varlığını vurgulamak.
  • Genelde Arap vatandaşları özelde ise Mısır vatandaşları arasında milli ve ulusal bağları kuvvetlendirmek.
  • Türkiye’nin devlet veya özel üniversiteleri, araştırma merkezleri, eğitim ve araştırma işbirliği alanlarını canlandırmak.
  • Yabancılara Mısır kültürü tanıtımı ve Arap Dili öğretimi konusunda Mısır’ın liderliğini vurgulamak.
  • Eğitim hayatında başarılı olmalarını için Mısırlı burslu öğrencilere gereken ilgi ve alakayı göstermek, hatta eğitim sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü zorluğu aşmalarına katkı sağlamak.
  • Mısırlı vatandaşların yurtdışındaki sınavlarının düzenlemesini denetlemek ve bu sınavları en iyi şekilde geçmesi için uygun ortamı sağlamak.

 © 2016 MISIR BAŞKONSOLOSLUĞU - ALL RIGHTS RESERVED