Kütüphanenin içerik veri tabanı hazırlanmaktadır.
Basılmış ve elektronik kitaplar ile görsel materyaller için endeksli listemiz pek yakında sizlere sunulacaktır.

 © 2016 MISIR BAŞKONSOLOSLUĞU - ALL RIGHTS RESERVED